Pirmadienis, 2022-07-04, 11:42 AM
Welcome, Svečias.
PIENO GAMYBOS KOMPLEKSAS
   Panevėžio rajono Ėriškių kolūkio pieno gamybos kompleksas kol kas vienas stambiausių ne tik respublikoje, bet ir šalyje. Pradėtas eksploatuoti 1974 m. Po vienu stogu čia laikoma 900 karvių. Melžiamosios karvės laikomos pagrindiniame korpuse keturiolikoje sekcijų, kurių kiekvienoje yra po 48 kombiboksus. Kitose keturiose sekcijose, kurių dvi po 25 kombiboksus, laikomos užtrūkusios karvės. Korpuse yra veršiavimosi, apsiveršiavusių karvių  ir veršelių skyriai. Prie pagrindinio pastato priblokuotas priestatas karvėms melžti ir pirminiam pieno ruošimui. Komplekso kontora ir sanitarinė-buitinės patalpos su pagrindiniu korpusu sujungtos koridoriumi. Prie komplekso yra 6 šienainio bokštai ir pastatas pašarams ruošti, o prie kiekvienos sekcijos karvėms įrengtos aikštelės mocionui. 
   Šienainis iš bokšto viršutiniu iškrautuvu RBV-6 per šoninę šachtą pakraunamas ant juostinio transporterio RK-50, o juo - į mobilų dalytuvą KSA-5. Daugiakomponentinio raciono atskiri komponentai paruošiami patalpoje, esančioje tarp šienainio bokštų ir pagrindinio korpuso. Jie pakraunami į dalytuvą KSA-5 ir išdalijami kiekvienoje sekcijoje tuo metu, kai karvės išvarytos į melžimo aikštelę. Dalytuvas įvažiuoja į pašarų taką, o grįždamas į ašinę pastato dalį, pašalina iš jo pašaro likučius ir išdalija atvežtus pašarus. Užtrūkusioms karvėms pašarai padedami tada, kai jos išeina į maciono aikštelę. 
   Veršiavimosi patalpoje ir ką tik apsiveršiavusioms karvėms pašarai tuo pačiu dalytuvu išmetami ant šėrimo tako. Iš čia juos operatorius šakėmis sudeda į ėdžias.
   Koncertruotieji pašarai iš bunkerių B-25, pastatytų prie kiekvienos melžimo aikštelės, automatiškai paduodami į melžimo aikštelėje įrengtos ėdžias. 
   Karvės melžiamos dviejose UDE-8 ,,eglutės" tipo melžimo aikštelėse. Šalia šių aikštelių yra priešmelžiminės ir pomelžiminės aikštelės. Jos sujungtos koridoriaus su karvių stovėjimo sekcijomis. Šoniniuose takuose įrengtos grotelinės grindys. Po jomis yra kanalai mėšlui iš visų sekcijų surinkti. 
   Karvės melžiamos du kartus. Kaip tik tuo laiku išdalijami ir pašarai. Melžiama kartu abiejose aikštelėse. Prieš pradedant melžti, varinėtojas atidaro pirmosios sekcijos vartus, pakelia boksuose karves fiksuojančias įtaisus, ir karvės koridorium patenka į priešmelžiminę aikštelę. Melžėja pneumatiniu įrenginiu atidaro duris ir įleidžia į kiekvieną melžimo aikštelės pusę po 8 karves. Aikštelėje dirba 2 melžėjos. Pamelžtos karvės išleidžiamos į pomelžiminę aikštelę, o į jų vietą įleidžiama kita karvių grupė. Kai į melžimo aikštelę sueina paskutiniosios pirmos sekcijos karvės, o priešmelžiminę aikštelę suvaromos antros sekcijos karvės. Baigus melžti pasutinę pirmos secijos karvių grupę, pomelžiminės aikštelės karvės suvaromos į stovėjimo vietas sekcijoje. Taip pameldžiamos visos karvės iš vienos tvarto pusės. Antroje melžimo aikštelėje melžiamos karvės iš kitos tvarto pusės. 
   Veršiavimosi skyriuje melžiama agregatu DAS-2B į kibirėlius, o ką tik apsiveršiavusios karvės - agregatu ADM-8 į pieno liniją.
   Melžiamųjų ir užtrūkusių karvių mėšlas šalinamas skreperiniu įrenginiu US-15. Jis mėšlą iš sekcijų nustumia į išilginius kanalus, esančius po grotelinėmis grindimis abiejose tvarto šonuose. Iš ten mėšlas trimis skreperiais US-10 nustumiamas į gale tvarto esantį rezervuarą. Virš jo esančiame priestate yra siurblys NŽN-200, kuriuo skystas mėšlas pilamas į traktorinę cisterną RŽT-16. Ja mėšlas išvežamas kompostavimui arba tiesiog į lauus. Iš veršiavimosi skyriaus ir apsiveršiavusių karvių patalpos mėlštas šalinamas grandikliniu transporteriu TNS-3B, o iš priešmelžiminių ir pomelžiminių aikštelių nuplaunamas vandeniu į mėšlo surinkimo rezervuarą. Iš mociono aikštelių mėšlas surenkamas buldozeriu. 
   Komplekse dirbama dviem pamainomis, kiekvienoje po devynis darbuotojus iš jų: 4 melžėjos, 2 karvių varinėtojai, 2 meshanizatoriai - pašarų dalintojai, mechanikas-eletrikas, o naktinėje pamainoje dar dirba ir gyvulių prižiūrėtojas. Viena brigada dirba rytinėje pamainoje, antra - vakarinėje, o trečia - ilsisi. Vadinasi, visą kompleksą aptarnauja 30 pagrindinių darbuotojų. Be jų, komplekse dirba valdymo, veterinarė-zootechninė ir techninio įrengimų aptarnavimo tarnyba.